جستجو:
در:

۳۴درجه‌شمالی، ۴۶درجه‌شرقی

اصفهان

گالری نگرش

11 آبان 1397
لغایت 23 آبان 1397
۱۷ تا ۲۲


34.4 درجه ی شمالی 45.8 درجه ی شرقی، مختصات جغرافیایی سرپل ذهاب، از مناطق اصلی زلزله دیده ی سال گذشته ی کرمانشاه است. مختصاتی که هر بار می تواند با اعداد مختلفی شکل بگیرد و مناطق مختلفی را مورد حادثه قرار دهد. در واقع این موضوع مورد تاکید است که حوادثی نظیر زلزله، که از قدرت نامتناهی طبیعت نشأت می گیرند، می توانند هر بار به سرزمینی تازه هجوم برده و اهالی بی خبر آنجا را مورد خسارت قرار دهند.
مقصود این نمایشگاه، ارائه ی شرحی حقیقی از روند چنین حادثه ای و نمایش چگونگی بارخورد اهالی حادثه دیده نسبت به آن واقعه است. کوشیده شده با تکیه بر عکس ها و روایت های مستند، مفهوم ارائه شده ی نمایشگاه هرچه بیشتر به حقیقت حادثه نزدیک باشد. اولین سالن، میزبان چند روایت و مجموعه عکس، به ترتیب زمان وقوع بوده که در فواصل زمانی مختلفی در طی یکسال پس از حادثه، عکاسی شده اند. بدیهی ست عکس ها و روایات از آنجا که در برهه های مقطّع ثبت شده اند، نمی توانند کاملن منطبق بر حقیقت اصلی حادثه باشند.
سالن دوم نیز، به تک عکس های ثبت شده از مناطق زلزله دیده، به خصوص سرپل ذهاب اختصاص دارد که اگرچه گاهن دلخراش می نمایند، تکمیل کننده ی روایات و منتقل کننده ی رنج و اندوه حادثه دیدگان هستند.


افتتاحیه‌های همزمان

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی