جستجو:
در:

فراخوان جایزه هنر معاصر ویستا 1396

چهارشنبه 4 مرداد 1396

فراخوان جایزه هنر معاصر ویستا 1396

هنر ایران همسو با هنر معاصر وارد مرحله ای شده است کـه در آن  دستاوردهای هنری الزاماً فقط در قالب آثار پایان یافته، تنها تحت ضوابط زیبایی شناسانـه و فرمالیستی، یا تحت تأثیر موضوع و روایـت مورد ارزیابی و اهمیت قرار نمی گـیرند. همچنین به نظر می رسد. همه ی رسانه های هنری امروز در موقعیتی برابر نسبت به هم قرار گـرفته اند و آنچه یـک اثر را تـازه جلوه می دهد رویکردها، درونمایه ها و ایده های اجرایی آن است. محتوای اثـر هنری در سطحی فراتر از آنچه پیشترمعمول بود، دیگر فقط با معیار هایی نظیر زیبایـی، پیامگـرایی یـا درونمایه های قومـی مطرح نمی شود. بلکه آنچه محتوای  اثر را تشکـیل مـی دهد و هنرمنـد را به مقام  "مـولف” مـی رساند دستـاوردهای او در ایده سازی در بـاب چیستـی و چگـونگـی اثر هنری معاصر است. 

هنرمنـد امروز قـالب و مـوضوع را در کـنار هم  به عنـوان”محتـوا” می بیند و در قالبی کـه  به هردو توجه می کند به طـرح ایـده درباره ی “چگـونگــی” اثر هـنری می پـردازد. ویســتـا به معنـی اندیشـه" اسـت.از این رو گــــالری ویستــــا همچـون سال  گـذشته در دومین دوره ی جــایزه ویستــا بر اساس ارزشیابی و فکـر ایده های معاصر هنری مـی کـوشد تـا شرایطی برای معرفی و اجـرای طــرح بـرتـر فراهـم آورد. همچـون دوره پیشین آنچه مـورد تـوجه شورای برگـزاری است، فارغ از دغدغه ها و ضوابط جاری در جریان های هنر ایران بها دادن  به ایده هایی است کـه بدان سبب هنرمندان می کوشند تا طراحی نو تدوین و تالیف کـنند و در قالب پروپوزال های ارائه شده قادرند تا به معرفی و دفاع  از طـرح پیشنهـادی خود بپــردازند. لـذا مـجموعـه ای از معیـارهـا هـمچـون تازگـی طرح ها، معاصر بودن اجرایی بودن، ارزش های تئوریـک زیباشناسانه، چالش بر انگـیزی آثار از لحاظ زیبایی شناختـی و محتوایـی، در کـنار مُعرف و گـویا بودن پـروپوزال ها و تنـاسب ایـده و راهکـارهای اجرایی پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 

اهــــداف 
1- حمایـت و تولید محتـوا در زمینـه ایـده و اجرا. 
2- شناسایی و معرفی طرح های برتر و نوآورانـه در هنر معاصر
3- نمایش آثار، چاپ کتاب، پشتیبانی رسانه ای و نشست های تخصصی.
4- اهمیت بخشیـدن بـه پـروپوزال و نگــارش طـرح و بیانیه هنرمند، برنامه ریزی اجرایی و بــودجه نویسی طرح.

هیئـت انتـخاب
حمید سِوری، رزیتا شرف جهان،بهرنـگ صمدزادگـان، امیر علی قاسمی، بهنام کـامرانی

جــوایز 
نشان ویستــا و جایـزه سیصد میلیـون ریالی (شامل اجرای طـرح)  به اثر برگـزیده اهدا می گـردد.

زمـان بنـدی
دریافـت پـروپـوزال ها و مدارک از یکــم تـا سـی ام مهـرمـاه 1396
سی ام آبان مـاه 1396 اعلام لیـست  منتخبیـن ( لیست کـوتاه)پانزدهم تا بیـست و پنجم دی ماه 1396 نمایشگـاه منتخبین در گـالری ویستا
بیـست و یکـم دی مـاه 1396 مـراسم اهـدای جوایـز و مـعرفـی طـرح بـرتر

نحوه تدوین و ارسال پروپوزال ها
1- شـرکـت کـنندگــان می بـایست پروپوزال های خود را با فـرمت Wordو متشکـل از حداقل 200 و حداکـثر 1000 کـلمه به همـراه مدارک بصـری (تصویـر بـا فـرمت JPEG، صـدا و فیلـم با فـرمـت mov یـا avi ماکـت طـرح) مربوط به آن ها را در زمــان تعییـن شــده بـه ایمیـل دبیـرخانه بـه آدرس prize96@vistaart.gallery   ارسال نمایند و از مـراجعه حضــوری  به دبیـرخانه خـودداری فرماینـد.
2-شرکـت کـنندگـان برای ارائه پروپوزال ها و سهولت در ارزیابی آن ها ملزم به رعایت نکـات زیـر هستند: معـرفی و شرح ایـده، مـحتـوا و مانیـفست اثـر. تـوضیــح شیـوه اجرایـی جدول زمانبندی و بودجه. مدارک، منابع و متریال تصویری صوتی و غیره.
3-  آدرس سـایــت بــرای دریـــافت فــــرم فــــراخــوان: www.vistaart.galleryfa/vista-prize/v1396/ شرایط شرکـت در فراخوان 1- شرکـت بـرای تـمام سنیـن آزاد است. 2- ارائـه پروپوزال های مشترک (گـروهی) بلامانع است. 3- هر هنرمند یا گـروه مجاز به ارائـه حداکـثر سه پـروپوزال هستند.
4- سـوابق کـاری (رزومه) و نمونه آثار پیشین هنرمندان در داوری تاثیرگـذار است لـذا شرکـت کـنندگـان مـی بـایست سوابــق کـاری خـود را در فایلـی مجـزا ضمیمـه کـنند.
5- دبیرخانـه جایزه ویستا حق استفاده از آثــار را در رسانــه های چاپـی و اطلاع رسانی، تبلیغات فرهنگـی و نـمایش آن ها در داخل و خارج از کـشور با ذکـر نام هنرمنـد برای خـود مـحفـوظ می داند.
6- شرکـت کـنندگـان راه یافته به نمایشگـاه مجاز به ارائه طرح یا  نمایش آن در نمایشگـاه هایـی کـه قبـلاً یا هـمزمـان با این مـسابقـه بـرگــزارمی شوند؛ نیستند.
7- طرح های پیشنهادی نباید پیش از ارائـه، اجـرا شده باشند  یا بخشی از پروژه های پیشتر انجام شده باشنـد.
8- به پـروپوزال هایی کـه شرایط تدویـن و ارسال را رعایت نکـرده باشنـد رسیدگـی نخـواهد شـد لـذا شرکـت کـنندگـان پـس ازمطالعـه دقیــق فـرم فـراخوان نسبـت به ارسـال اطلاعـات فـقط به وسیلـه ایمیـل اعـلام شــده اقدام فرماینـد.                                                                                                                                                                                                                                  
فراخوان جایزه هنر معاصر ویستا 1396

عضویت در خبرنامه‌ی گالری اینفو

برای اطلاع از برنامه‌ی‌ گالری‌ها و نگارخانه‌ها، تقویم گالری اینفو و ... پست الکترونیک و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید:

طراحی، توسعه و پشتیبانی