حسین مجنی

Hossein Mojni

ویرایش اطلاعات

حسین مجنی

بیوگرافی

حسین مجنی هزاروسیصدوسی در تهران متولد شد. کارشناسی نقاشی را از دانشکده هنرهای تزئینی -دانشگاه هنر کنونی - دریافت کرد. فعالیت حرف های را از سال پنجاهوپنج با شرکت در نمایشگاهی گروهی در تهران گالری شروع کرد. او تا کنون یازده نمایش انفرادی برگزار کرده و در بسیاری نمایشگاه گروهی حضور داشته است. او با گالریهایی چون اثر، برگ ،گلستان، هفتثمر و اعتماد همکاری کرده است.  

مجنی نقاش پر کاری است که در تمام پنج دههی گذشته تا هماکنون، به کار مشغول است.  

آنچنان که خودش میگوید «هنرمند باید آزاد باشد و در هیچ قید و بند گروهی نباید دوام داشته باشد» مجنی کار و انزوا را برای عمیق شدن هنر و هنرمند لازم میداند چرا که باور دارد هیاهوهای میدانی و سفارشپذیر یهای روزمره ممکن است هنرمند و هنرش را ب یهویت و «باری به هر جهت…» سازد .

مجنی چند سالی در کارگاه هنر و صدا و سیما و آتلیه فام و آتلیه شخصیاش تدریس کرده اما آن چنان که خود میگوید علاقهی زیادی به تدریس ندارد و باور دارد «هنر را نم یشود تدریس کرد بلکه باید ب هواسطه جستجو و زندگی دریافت شود. هنرمند باید هنر را زندگی کرده و زندگی هنری را آزموده باشد تا بتواند به راه خود ادامه دهد».  

حسین مجنی شیوهی خاص و بیان خودش را در نقاشی ساخته و در این باره معتقد است «هنرمند بنا به تفکر و تفسیرش از جهان هستی قلم و بیانی خاص را برمیگزیند و در آن راستا حرکت میکند، هنرمند بهتر است که خود و کارهایش را ترجمه نکند و توضیح ندهد. بلکه آثارش باید دیده شوند و قضاوت با دریاف تکنندهها و بینند هها باشد. هنرمند سلطان، کاهن و بودای خویش است اما بهتر است که خود را تفسیر نکند» .

حراجی‌های شرکت‌کرده حسین مجنی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

آرت‌فرهای شرکت‌کرده حسین مجنی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

آثار حسین مجنی

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد