محمدرضا آتشزاد

Mohammadreza Atashzad

ویرایش اطلاعات

محمدرضا آتشزاد

بیوگرافی

محمد رضا آتش زای ( آتشزاد )

1337  متولد اصفهان
1357 فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا،اصفهان
1366 فارغ التحصیل دانشکده معماری و شهرسازی،تهران

فعالیت ها:

1359 تاسیس کانون طرح و نقاشی ، اصفهان
1362 تاسیس آکادمی هنر نقاشی و معماری، تهران
1368 انتشار اولین آتبوم نقاشی آبرنگ (برگزیده آثار سالهای 70-1369)
1369 سفر تحقیقی به ایتالیا
1370 عضویت در خانه دانته ، فلورانس ایتالیا
1370 انتشار دومین آلبوم نقاشی آبرنگ (برگزیده آثار سالهای 70-1369)
1371 سفر تحقیقی به امارات
1372 انتشار سومین آلبوم نقاشی آبرنگ ( برگزیده آثار سالهای 71-1366)
1374 سفر تحقیقی به آلمان ، فرانسه ، هلند و بلژیک
1376 انتشار آلبوم چهارم نقاشی آبرنگ (برگزیده آثار سالهای 75-1369)
1377 انتشار آلبوم پنجم نقاشی آبرنگ ( برگزیده آثار سالهای 69-1367)
1380 تاسیس نگارخانه آتشزاد ، تهران-ایجاد سایت الکترونیکی WWW.ATASHZAD.COM
1382 عضویت در موسسه توسعه هنرهای تجسمی،تهران
1382 عضویت در انجمن هنرمندان نقاش ایران ، تهران
1384 – 1383 سفر تحقیقی به فرانسه، انگلیس و کانادا
1387 -1368 انتشار بیش از سیصد اثر به صورت کارت پستال و پوستر
1387-1355 شرکت در بیش از 90 نمایشگاه در داخل و خارج از کشور به صورت انفرادی و گروهی

نمایشگاه ها :

انفرادی

1366 گالری سیحون ، تهران
1367 موزه هنر های معاصر ، تهران
1367 گالری کلاسیک ، تهران
1368 گالری شیخ ، تهران
1368 گالری سبز ، تهران
1369 گالری کلاسیک ، اصفهان
1369 گالری بولچینی ، رم
1369 انجمن فرهنگی اسپاتسی اونو ، فلورانس
1370 گالری کلاسیک ، اصفهان
1370 گالری سبز ، تهران
1372 گالری کیهان ، تهران
1373 گالری بامداد ، تهران
1374 فرهنگسرای امیر کبیر ، تهران
1375 گالری بامداد ، تهران
1376 تالار حافظ دانشگاه کیش
1376 موزه تماشاگه تاریخ ، تهران
1377 موزه هنرهای معاصر اصفهان
1380 گالری آتشزاد ، تهران
1380 نمایشگاه هنر ایران ،آلماتی
1381 گالری آتشزاد ،تهران
1381 نمایشگاه هنر ایران ،آنکارا
1382 گالری آتشزاد ،تهران
1383 گالری آتشزاد ، تهران
1383 گالری بین المللی هنر سیته ،پاریس
1384 گالری هنر مرکز گسترش زبان و ادب فارسی، لندن
1384 مرکز فرهنگی ایران ، پاریس
1384 نمایشگاه هنر ایران ، نانسی فرانسه
1384 گالری آتشزاد ، تهران
1385 گالری آتشزاد ، تهران 
1386 گالری آتشزاد ، تهران
1387 موزه هنرهای معاصر ، مسکو
1387 گالری آبشار ، اصفهان
1387 گالری آتشزاد ، تهران

گروهی

1355 اولین نمایشگاه ملی جوانان کشوردر محل نمایشگاه های بین المللی ، تهران
1360 نمایشگاه هنری ، اصفهان
1362 نمایشگاه دانشکده معماری تهران
1364 موزه هنر های معاصر تهران
1365 فرهنگسرای نیاوران ، تهران
1365 انجمن فرهنگی ایتالیا ، تهران
1365 موزه هنرهای معاصر تهران
1367 گالری شهابی ، تهران
1367 فرهنگسرای نیاوران ، تهران
1369 موزه هنر های معاصر تهران به نفع زلزله زدگان رودبار
1370 گالری پایولو، فلورانس
1370 گالری دانته ، فلورانس
1370 اولین دوسالانه نقاشان ، تهران
1371 اولین نمایشگاه گل و طبیعت ، تهران
1371 گالری شیخ ، تهران
1371 موزه هنر های معاصر تهران
1371 گالری سیحون (معماران نقاش ) ، تهران
1371 فرهنگسرای نیاوران ، تهران
1372 دومین نمایشگاه گل و طبیعت ،تهران
1372 نمایشگاه تخصصی صادراتی نقاشی ، تهران
1372 نمایشگاه ادب و هنر ، تهران
1372 دومین دوسالانه نقاشان ، تهران
1372 گالری سیحون ، تهران
1372 نمایشگاه بین المللی نقاشان ، دبی
1372 خانه دانته ، فلورانس
1373 گالری دانته ، فلورانس
1373 گالری سیحون ، تهران
1373 خانه دانته ، فلورانس
1373 گالری بامداد ، تهران
1374 خانه دانته ، فلورانس
1374 گالری بامداد ، تهران
1374 سومین دوسالانه نقاشان ، تهران
1375 خانه دانته ، فلورانس
1375 گالری بامداد ، تهران
1375 گالری آفرینش ، به نفع بیماران هموفیلی ، تهران
1376 نمایشگاه تخصصی صادراتی نقاشی ، تهران
1376 گالری بامداد، تهران
1377 فرهنگسرای نیاوران ، به نفع بیماریهای خاص ، تهران
1377 فرهنگسرای شفق ، به نفع انجمن حقوق کودکان ، تهران
1377 گالری بنفشه ، تهران
1378 اولین نمایشگاه تخصصی صادرات محصولات  فرهنگی هنری ، تهران
1379 نمایشگاه جمعی هنرمندان ایران ، شیکاگو و آتلانتا
1379 چهارمین نمایشگاه طراحان معاصر ایران ، تهران
1379 نمایشگاه هنرمندان هنر های تجسمی ایران ، تهران
1380 گالری آریا ( معماران نقاش ) ، تهران
1380 گالری آتشزاد ( اولین نمایشگاه طراحان معاصر ) ، تهران
1381 گالری آتشزاد ( دومین نمایشگاه طراحان معاصر ) ، تهران
1382 گالری برگ ، به نفع زلزله زدگان بم ، تهران
1383 گالری آتشزاد (معماران نقاش ) ، تهران
1383 اولین نمایشگاه آرت اکسپو ، تهران 
1383 گالری کاخ شهرداری انیر ،پاریس
1384 نمایشگاه سالانه گالری اورنجری ، لندن
1384 گالری بانک ساید بمناسبت دویستمین سالگرد انجمن سلطنتی آبرنگ ، لندن
1384 نمایشگاه هنرمندان بین الملل در گالری اورنجری ، لندن
1384 گالری مرکز هنر سیلک پرس ، ونکوور
1385 گالری آتشزاد ( معماران نقاش ) ، تهران
1385 اولین نمایشگاه نقاشی جنبش هنرمندان معاصر ایران ، تهران
1385 دومین نمایشگاه هنر ، ورزش ، المپیک ، تهران
1386 نمایشگاه اعضای انجمن هنرمندان نقاش ،موزه هنرهای زیبا ، تهران
1386 سومین نمایشگاه هنر ، ورزش ، المپیک ، تهران
1386 گالری آتشزاد ( معماران نقاش ) ، تهران
1387 گالری آتشزاد ( معماران نقاش ) ، تهران
1387 فرهنگستان صبا ، تهران
1387 موزه امام علی (ع) ، به نفع خیریه ، تهران


Mohammad Reza Atashzay called (ATASHZAD)

1958 Born in Isfahan,Iran
1978 Graduated from School of Fine Arts , Isfahan
1987 Graduated from Faculty of Architecture ,National University of Tehran,Iran
1980 Establishment of Drawing & Painting Center ,Isfahan
1983 Establishment of Painting & Architecture Center ,Tehran
1989 Publication of first Watercolor Album (selected works 1978-89)
1990 Research Trip to Italy
1991 Membership in Casa di Dante,Florence
1991 publication of second Watercolor Album (selected works 1990-91)
1992 Research trip to U.A.E
1993 Publication of third Watercolor Album (Selected works 1987-92)
1995 Research trip to Germany,Holland,Belgium,France
1997 Publication of forth Watercolor Album (Selected works 1990-96)
1998 Publication of fifth Watercolor Album (Selected works 1988-90)
2001 Establishment of Atashzad Art Gallery ,Tehran
2003 Honorary  Member of Institute for Promotion of Visual Arts
2003 Member of Society of Iof Iranian Painters(SIP)
2004 Research trip to France
2005 Research trip to England
2005 Research trip to Canada 
2008 Publication of first Selected Watercolor Paintings Book
1998-2008 Publication over 300 Watercolor  Painting as Greeting Cards & posters
1976-2008 Taken Part in more than 90 individual & group exhibition in Iran and abroad

Individual Exhibitions

1978 Seyhoon Gallery ,Tehran
1988 The ran Musuem of Contemporary Arts,Tehran
1988 Classic Gallery , Tehran
1989 Sheikh Gallery ,Tehran
1989 Saba Gallery ,Tehran
1989 Sabz Gallery ,Tehran
1990 Classic Gallery , Tehran
1990 Pulcini Jewels Gallery , Rome
1990 Esportazione Cuitural Society ,Florence
1991 Sabz Gallery ,Tehran
1993 Keyhan Gallery ,Tehran
1994 Bamdad Gallery ,Tehran
1995 Amirkabir Gallery ,Tehran
1996 Bamdad Gallery, Tehran
1997 Tamashagahe Tarikh Museum,Tehran
1997 Kish University’s Hafez Hall ,Kish
1998 Isfahan Museum of Contemporary Arts,Isfahan
2001 Atashzad Art Gallery ,Tehran
2001 Art of Iran Exhibition , Almaty 
2002 Atashzad Gallery ,Tehran
2002 Art of Iran Exhibition ,Ankara
2003 Atashzad Gallery , Tehran
2004 Atashzad Gallery , Tehran
2004 Cite Internationale des arts gallery ,Paris
2005 CPPLL Gallery , London
2005 Iranian Culturtal Center ,Paris
2005 Iranian Art Exhibition ,Nancy
2005 Atashzad Gallery ,Tehran
2006 Atashzad Gallery ,Tehran
2007 Barbican Library ,London
2007 Atashzad Gallery ,Tehran
2008 Moscow Museum of Contemporary Arts ,Moscow
2008 Abshar Gallery, Isfahan
2008 Atashzad Gallery ,Tehran

Selected Group Exhibition

1985 Tehran Museum of Contemporary Arts , Tehran
1985 Farhangsaray – e - Niavaran , Tehran
1986 Italy Cultural Society , Tehran
1988 Azadi Museum , Tehran
1991 Paiolo Gallery ,Florence
1991 Casa di Dante Gallery ,Florence 
1991 First Biennal of Painters , Tehran
1992 Tehran Museum of Contemporary Arts, Tehran
1992 Seyhoon Gallery, Tehran
1992 Farhangsaray-e-  Niavaran , Tehran
1993 Second Biennal of Painters,Tehran
1993 Casa di Dante Gallery ,Florence
1994 Seyhoon Gallery, Tehran
1994 Casa di Dante , Florence
1995 Casa di Dante ,Florence
1995 Third Biennal of Painters ,Tehran
1996 Casa di Dante Gallery,Florence
2000 Iranian Artist Exhibition,Chicago
2000 Iranian Art Exhibition , Atlanta
2001 Aria Gallery , Tehran
2003 Barg Gallery , Tehran
2004 Atashzad Gallery ,Tehran
2004 Place de l’hotel de ville ,Asnieres, Paris
2005 Annual Art Exhibition Orangery Gallery, London
2005 Bankside Gallery , London
2005 International Painters in Orangery Gallery , London
2006 The Silk Purse Art CenGallery ,Vancouver
2007 Atashzad Gallery ,Tehran
2007 Fine Art Museum ,Tehra

حراجی‌های شرکت‌کرده محمدرضا آتشزاد

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading

آرت‌فرهای شرکت‌کرده محمدرضا آتشزاد

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

آثار محمدرضا آتشزاد

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
loading
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد