علی ترقیجاه

علی ترقیجاه

Ali Taraghjah

ویرایش اطلاعات

علی ترقیجاه

بیوگرافی

علی ترقی جاه
متولد 1355 تهران فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنر و معماری تهران 

 

نمایشگاه های انفرادی:
1393- گالری گلستان - تهران
1392- گالری آرکاد شوزکوک سوییس (arcade chasse cogs)- ژنو
1392- گالری گلستان - تهران
1391-  نگارخانه ترقی جاه به مناسبت سومین سال بازگشایی نگارخانه
1391-  گالری آرکاد شوزکوک سوییس- ژنو
1391-  گالری گلستان - تهران
1390-  گالری ترقی جاه به مناسبت اولین سال درگذشت پدر- تهران
1389- گالری ساربان- تهران
1389- گالری گلستان - تهران
1386- گالری گلستان - تهران
1385-  گالری گلستان - تهران
1384-  گالری گلستان - تهران
1383-  گالری گلستان - تهران
1382- گالری گلستان - تهران
1381- گالری گلستان - تهران

نمایشگاه های گروهی:
1392- نمایشگاه گروهی (چراغی در این خانه روشن است)- خانه هنرمندان- تهران
1392- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- خانه هنرمندان- تهران
1392- نمایشگاه بزرگ (هفت نگاه)- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1392- نمایشگاه گروهی کلکسیون- گالری شمس- تهران
1392- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1392- نمایشگاه گروهی (مهمانی هنر)- خانه هنرمندان- تهران
1392- نمایشگاه گروهی (فرش قرمز) به مناسبت افتتاح نگارخانه باروک- تهران
1391- نمایشگاه گروهی- گالری آریا- تهران
1391- پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر (موزه هنرهای معاصر تهران، موزه امام علی(ع))- تهران
1391- نمایشگاه مروری بر گنجینه ساربان با عنوان (خوشه خورشید) - گالری ساربان- تهران
1391- چهارمین نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی (به نفع بیماران خیریه بهنام دهش پور) در فرهنگسرای نیاوران- تهران
1391- اولین نمایشگاه سالانه­ نقاشی و مجسمه خانه هنرمندان ایران با عنوان سال 1- تهران
1391- نمایشگاه گروهی (میهمانی هنر)- خانه هنرمندان ایران- تهران
1391- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1391- نمایشگاه گروهی (هفت نگاه)- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1390- چهارمین جشنواره نقاشی هنرهای تجسمی فجر در مؤسسه فرهنگی هنری صبا- تهران
1390- نمایشگاه گروهی (NGO کمک به ایتام) در نگارخانه ممیزخانه هنرمندان ایران - تهران
1390- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1390- نمایشگاه گروهی- گالری ساربان (به مناسبت یک سالگی گالری)- تهران
1390- نمایشگاه گنجینه هنری موسسه بهنام دهشپور (مرکز همایشهای رایزن) گالری فردوسی
1390- نمایشگاه گروهی به نفع کودکان توان یاب- گالری آشیان مهر- تهران
1389- نمایشگاه به مناسبت افتتاح نگارخانه ترقی جاه- تهران
1389- نمایشگاه گروهی هفت نگاه- خانه هنرمندان ایران- تهران
1389- نمایشگاه گروهی لوزان- سوییس
1389- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1388- نمایشگاه در گالری آرکاد شوزکوک- ژنو
1388- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1388- نمایشگاه بزرگ هنرمندان هنرهای تجسمی (رنگ ها برای سبز) نگارخانه پردیس ملت- تهران
1388- نمایشگاه گروهی خروس‌ها و انارها - گالری گلستان- تهران
1387- اولین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر- تهران
1387- دومین آرت اکسپو تهران در تالار وحدت- تهران
1387- نمایشگاه گروهی انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی (احیاء) در موزه امام علی- تهران
1387- نمایشگاه گروهی (مراسم ویمار سفارت آلمان)-  گالری مینا- تهران
1387- نمایشگاه گروهی (در حمایت از بیماران سرطانی) موسسه بهنام دهشپور- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1387- نمایشگاه در گالری آرکاد شوزکوک- ژنو
1387- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1387- نمایشگاه بزرگ نقاشی انجمن هنرمندان نقاش ایران- خانه هنرمندان- تهران
1387- نخستین نمایشگاه هنرمندان منتخب نگارخانه های ایران در مرکز فرهنگسرای صبا
1386- دومین نمایشگاه جمعی هفت نگاه -  فرهنگسرای نیاوران- تهران
1386- هفتمین دو سالانه نقاشی در فرهنگسرای صبا- تهران
1386- نمایشگاه گروهی هفت نگاه- اصفهان
1386- نمایشگاه گروهی فروش بزرگ هنری- مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد - تهران
1386- نمایشگاه گروهی شمس و مولانا - موزه هنرهای فلسطین- تهران
1386- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1386- نمایشگاه در گالری آرکادشوزکوک سوئیس - ژنو
1386- دومین نمایشگاه‌هنرمندان‌معاصرایران (در‌حمایت‌از‌بیماران‌سرطانی‌مؤسسه‌بهنام‌دهش‌پور)‌ - فرهنگسرای‌نیاوران- تهران
1386- نمایشگاه گروهی به نفع بیماران روان- فرهنگسرای ابن سینا- تهران
1386- نمایشگاه گروهی (بهار ایرانی) - موزه هنرهای معاصر تهران
1386- نمایشگاه گروهی درختان از نگاه نقاشان معاصر- گالری گلستان- گالری گلستان
1385- نمایشگاه گروهی درختان از نگاه نقاشان معاصر-  گالری گلستان- تهران
1385- نمایشگاه گروهی فرهنگ عاشورا- نمایشگاه بین المللی تهران
1385- نمایشگاه گروهی ماهی‌ها (نقش ماهی در سنت نوروز)- نگارخانه سعد آباد- تهران
1385- نمایشگاه گروهی هفت نگاه- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1385- نمایشگاه گروهی هنر عاشورا- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1385- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان تحت عنوان (طبیعت بیجان در نگارش معاصر ایران)- فرهنگسرای بهمن- تهران
1385- چهارمین بینال بین المللی جهان اسلام - مرکز فرهنگی هنری صبا- تهران
1385- اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت- موزه هنرهای معاصر- تهران
1385- نمایشگاه گروهی اکسپو پکن- چین
1385- نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر تحت عنوان (مشرق خیال)- موزه هنرهای معاصر- تهران
1385- نمایشگاه در گالری آردکادشوزک سوییس- ژنو
1385- نمایشگاه در گالری آرتفیس سوئیس- زوریخ
1385- نمایشگاه گروهی آبرنگ انجمن نقاشان در نگارخانه مهرین- تهران
1385- نمایشگاه گروهی صلح (مؤسسه دفاع شهری نوین)- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گروهی (ماهی‌ها)- نگارخانه سعدآباد- تهران
1384- نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر ایران در کاتدرال سکروکر کازابلانکا- مراکش
1384- نمایشگاه هنرمندان معاصر ایران (حمایت از بیماران سرطانی مؤسسه بهنام دهش پور)- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان در نگارخانه هنر پویا- بابل
1384- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- نگارخانه زر- بابل
1384- نمایشگاه گروهی طبیعت در هنر شرق- مرکز فرهنگی هنری صبا-تهران
1384- نمایشگاه گروهی در موزه آکوا (موزه آب انبارها) لیسبون- پرتقال
1384- نمایشگاه گروهی در قصر بولسادر پورتو- پرتقال
1384- نمایشگاه گروهی در مرکز شیپ پا کالای بنگلادش (داکاسیتی)- داکاسیتی
1384- نمایشگاه گروهی چاپ های دستی انجمن نقاشان- خانه هنرمندان ایران- تهران
1384- دومین جشنواره هنر قرآنی- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گنجینه نگارخانه های  تهران- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1384- نمایشگاه گروهی در گالری آرکادشوزکوک سوییس- ژنو
1384- نمایشگاه گروهی هنر معنوی- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1384- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- نگارخانه آبان- تهران
1384- نمایشگاه گروهی خیال ایرانی (سلطان­محمد درخاطروخیال نقاشان­معاصر ایران)- مرکز فرهنگی هنری صبا- تهران
1383- نمایشگاه گروهی (ماهی‌ها)- نگارخانه سعدآباد تهران- تهران
1383- نمایشگاه گروهی جشنواره هنر قرآنی- موزه هنرهای معاصر آبادان- تهران
1383- سومین بنیان بین المللی نقاشان جهان اسلام- مرکز فرهنگی هنری صبا- تهران
1383- نمایشگاه گروهی (از طوس تا جلجتا) (به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع))- نگارخانه شفق- تهران
1383- نمایشگاه گروهی در نگارخانه سبک (سالگرد افتتاح گالری)- تهران
1383- اولین جشنواره هنری قرآن در تالار وحدت- تهران
1383- اولین اکسپوی تهران (آرت اکسپو)-  تالار وحدت- تهران
1383- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- نگارخانه شفق- تهران
1383- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1383- نمایشگاه در گالری آرکادشوزکوک سوئیس- ژنو
1383- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- نگارخانه لاله- تهران
1382- نمایشگاه گروهی(ماهی‌ها)- نگارخانه سعدآباد- تهران
1382- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان (نقش آبادی بر آوار) (به نفع زلزله بم)- نگارخانه  هنرمندان- تهران
1382- هفتمین نمایشگاه گروهی طراحی معاصر ایران- گالری برگ-  تهران
1382- نمایشگاه گروهی (به نفع آسیب دیدگان زلزله بم)- گالری برگ- تهران
1382- نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر (بهزاد در خاطر و خیال من)- مرکز فرهنگی هنری صبا- تهران
1382- نمایشگاه گروهی مروری بر آثار نقاش معاصر ایران- نگارخانه خیال (مرکز فر هنگی هنری صبا)- تهران
1382- نمایشگاه گروهی نگاه معنوی (نقاشان معاصر ایران)- موزه هنرهای معاصر- تهران
1382- نمایشگاه گروهی- نگارخانه باران (اثر سابق)- تهران
1382- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1382- نمایشگاه گروهی (موزه هنرهای معاصر تهران)- کویت- کویت
1382- نمایشگاه گروهی  گالری آرکادشورکوک  سوییس- ژنو
1382- نمایشگاه گروهی مجموعه موزه حضرت علی (ع) به منظور افتتاح این موزه- تهران
1381- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان (زنجان)- زنجان
1381- نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان- خانه هنرمندان ایران- تهران
1381- دومین دو سالانه نقاشان جهان اسلام در موزه هنرهای معاصر- تهران
1381- نمایشگاه گروهی گالری سیحون- تهران
1381- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1381- نمایشگاه گروهی در فرهنگسرای بهمن (ورزش)- تهران
1380- پنجمین نمایشگاه گروهی طراحی معاصر ایران- گالری برگ- تهران
1380- نمایشگاه گروهی گالری سیحون در فرهنگسرای نیاوران (به منظور حمایت از انجمن "ام اس" ایران)- تهران
1380- نمایشگاه گروهی (صد اثر، صد هنرمند)- گالری گلستان- تهران
1380- نمایشگاه گروهی حضرت علی (ع)- موزه هنرهای معاصر- تهران
1379- نمایشگاه گروهی بیان تمثیل در نقاشی نوگرای ایرانی- موزه هنرهای معاصر- تهران
1378- اولین بنیان طراحی معاصر- موزه هنرهای معاصر- تهران
1378- نمایشگاه گروهی گالری سیحون (به نفع سازمان بهزیستی)- تهران

 

آرت‌فرهای شرکت‌کرده علی ترقیجاه

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

حراجی‌های شرکت‌کرده علی ترقیجاه

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

آثار علی ترقیجاه

در حال بارگذاری تصاویر loading
loading
نمایش بیشتر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد