آریا تابنده‌پور

آریا تابنده‌پور

Aria Tanabandehpour

ویرایش اطلاعات

آریا تابنده‌پور

بیوگرافی

 

آریا تابندهپور (م.۱۳۶۴، تهران، ایران) در خلق اثر هنری رویکردی تجربی دارد. آثارش که عموما بهصورت مجموعه ارائه شدهاند، قطعاتی مستقل و جدا از هم نیستند: آنها را باید در بستر کلی فعالیت او و در ارتباط با آثار دیگرش درک کرد. بههمین ترتیب، معنای آنها به راحتی خود را نشان نمیدهد و باید با اندکی کنجکاوی و تامل بهدست آیند: خواه با مجموعههای دلخراش و تلخی چون «انسانها» و «حیوانات» مواجه باشیم و خواه در برابر آثار وهمانگیز مجموعههای «خوابها» و «پرترهها» قرار بگیریم. تابندهپور به جای ارائهی انگارههایی سرراست و از پیش تعیینشده، از مخاطبانش میخواهد بدون پیشفرض با آثارش درگیر شوند، چراکه اشیا و مواد و مصالح آثارش به کفایت واجد بار مفهومی هستند. او در فعالیت خود همواره به حلقهی رابط بین ابزار عکاسی و سوژههایش توجه میکند. تابندهپور در تهران زندگی و کار میکند.

آثار آریا تابنده‌پور

در حال بارگذاری تصاویر loading
اثر مرتبط یافت نشد.
loading
نمایش بیشتر

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر loading
مطلب مرتبط یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است
اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد