بقاء حیوانات

نقاشی

جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵ تا سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵

بیانیه

نسل حیوانات رو به انقراض است و این موضوع برایم به غایت دردناک ... 
به همین خاطر این مجموعه را به رنگ سیاه و سفید کشیدم، برای احترام به حیوانات و نشان دادن عمق غم‌انگیز بودن این ماجرا...
ای کاش می‌توانستم حالت تک‌تکشان را در چشمانشان نشان دهم ... غرور شیر، تکبر گربه، نجابت اسب، وحشت گوریل و... 
میترسم از نابودی این موجودات با ارزش و بی دفاع که وجودشان برای این طبیعت ضروری‌ست ...

Various species of animals are going extinct and this turn of events is too painful for me to Cope with ... 
Therefore painted this Collection in black and white, to show my respect for animals and my agony towards this traumatic tragedy... I wish I could depict the emotions of each and every animal and reveal them in their eyes... the pride of the lion, the egoism of the cat, the decency of the horse and the terror of the gorilla, ... 
I am Scared of the extinction of these Valuable and defenseleSS Creatures whose existence is Crucial to Our nature ...

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد