خلوت روشن

جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶

بیانیه


در نقاشی‌هایم در جستجوی نور و رهایی هستم و این خود به مثابه سفر است سفری از تاریکی به روشنایی بدون مرز و بدون محدودیت هر چند خیالی گذرا و رنگین باشد. در آغاز این مفهوم را در جهانی خارج از جهان مادی و در لامکان می یافتم چنانکه مجموعه اول متاثر از این اندیشه است
پس از آن به دریافت از طبیعت پرداختم  و محیط پیرامونم که در آن زندگی میکنم و با آن در ارتباطم.
ستارگان وکهکشانها ،درختان، آسمانها و زمین ...
و در نهایت در جستجوی خویشتن خویش به فضای انتزاعی تر دست یافتم و به درون و خلوت خود رسیدم. 
شاید ...خلوت روشن.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد