نگرش از بالا به پایین

نقاشی

جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶

بیانیه

نقداستاد و محقق رامین چایچى از نمایشگاه شیلان قاضى:
 به بهانه نمایشگاه نقاشی انفرادی شیلان قاضی 
اختلاط علم ، مضمون گرایی و رمانتیسم 
علم گستره هایش را بروی انسان باز میکند مفاهیم بازآفرینی میشود .با نیم نگاهی به علم ، آوانگارد مفهوم بازار پسندش را از دست می دهد . گرانش بر روی صفحه بوم آشنایی زدایی میشود تا دگرباره باز آفرینی شود . جسم سیاه این بار نه نور سفید بلکه گستره زیبایی از رنگ ها را در خودش می بلعد . جسم سیاه در نگاره "کشش" که من اسمش را گرانش میگذارم هم هست و هم نیست . نیست چون نباید باشد و هست چون جهان را شکل میدهد . این موجود منسجم که همه چیز را در خودش می بلعد هم ماده و هم نور و هم رنگ را . رنگ های زیبایی که در چرخش نامتناهی به درون جسم سیاه فرو می ریزند . آیا این انسانیت انسان است که بلعیده میشود؟  آیا اراده کائنات بر این استوار است ؟ یا اینکه نقاش در پی کشف و شهود برای درک  ناشناخته از طریق بازی رنگ ها است ؟ 
نقاشی های قاضی حکایت از شیدایی خاصی دارد . راز و رمز کشف جهان . نگاره هایش برای شما سئوالات اساسی ایجاد میکند و از  مضمون گرایی رادیکالی عذاب می کشند و همین نوآوری است که کارهای قاضی را از دیگران در این مقطع زمانی و مکانی  شاخص میکند . او می پرسد پاسخ نمیدهد !  
"خود را جستم و فردا را. عجبا!! جست و جو گرم من. نه جستجو شونده . من اینجایم و آینده. در مشت های من. "/ احمد شاملو
به اتاقی دیگری از نمایشگاه میروی . اینجا کارزار دیگری بر پاست . نه با جهان بلکه با خود . از سیاهی شروع میشود که بی نام است با اریستوکرافی آب طلا ادامه پیدا میکند و به رود سفید مالامال از صلح با خود می رسد . نتیجه پاسیفیسم ملایمی است که رگه های رمانتیک دارد .

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد