نمایشگاه آثار منوچهر صفرزاده

طراحی ، نقاشی

جمعه ۸ دی ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

بیانیه

... شکلک ها در نقاشی های صـفرزاده موجوداتی هستند که در همه جا حـضور دارند؛ درخیابان، درخانه، در محل کار و در درون آدم ها و خیلی هم متکی به خودند زیرا می دانند که بالأخره در این جهان سهمی دارند و اگر قرارست آنان برای دستیابی به سهمی بزرگ تر در این جهان مهیای نبردی بزرگ باشند "که کس را بر سرانجامش آگاهی" نیست صفرزاده آن ها را در تفاهمی بزرگ رسم می کند.

نعمت لاله‌ای

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد