از هیچ به خود رسیدن

جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶

بیانیه

به نام خدا

از هیچ به خود رسیدن

مصنوع ،حاصل دست انسان است
دست فرمانبردار عقل و قلب ها مصلوبند در میانه ی این دو پای سرگردانی 
نقاب را انسان می سازد ،برای نهان کردن آنچه هست و حیوان برای نهان کردن آنچه هست ،و خلق از این دروغ مبرا نیست .
دروع بزرگ (من نباید این باشم )یا من نباید بودم سیلی برای سرخی صورت نیست،کبود می کند،می سوزاند،جان را،و تلاش نامفهوم قلب (که من را بشنوید ضربا‌نٍ جانٍ هستی را)
و من میشنوم
ضربان جان هستی را پاس می دارم و هم آوا می شوم با آن.
با رنگ ,بوم ,با هجوم ضربه ها قلم ,فریاد گونه به گونه های بوم می کوبم 
سکوت جایز نیست ,رنگ را با رنگ باید پاسخی  گفت .(رنگ,ریا,تزویر)
آری ,نقاب تصویر دورویی انسان است .
باید یک جا این پرونده دریده شود و رسالت این عریانی با من است ,
گو این که شهر من بی نقاب قبول نمیکند

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد