Ruin Is The Beginning

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

بیانیه

« پاسیو » به زایش وانهدام اشاره دارد.هیچ چیز استورا نیست، ناپایداری در بطن هر چیز نهفته و همه رد حال دگرگونی است . دگرگونی است .انسان معاصر اما سعی در ایجاد ساختارهایی بی نقص و مقتدر دارد. تصور کنیم که چیزی جز ویرانه ی اقتدار وجود ندارد،ویرانی آبستن آغازی دوباره خواهد شد و صدای درویشی دوباره به گوش خواهد رسید. اثر، مکانی ویران و متروک را مجسم می کند. دیوارها با اکسید فلز، رنگ، خزه و گیاه پوشیده شده اند. سقف شکاف خورده و سازه ای بلند از آن آویزان است. حضور خاک و آب در فضا بر احتمال رویش تاکید می کند. نوسان نور بی ثباتی را به ذهن می آورد و بخار درون فضا بر تعلیق می افزاید. طراحی صدا، سکون، رویش و ویرانی در مکانی متروک را در ذهن تداعی می کند.

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد