وضعیت ناخوشایند

حجم

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

بیانیه


بین خوشایندها و ناخوشایند های پیچیده و بی شمار زندگی گیر می کنم و همچنان هربار به خودم می گویم دری که به سوی من باز شده است خوشایند است یا نه.
این درِ روشن که به سوی من باز است همیشه خود را روبروی ان تنها و تاریک تصور می کنم و هجومی از احساسات به سمتم سرازیر می شود که اگر در ان وارد شوم گم می شوم
گاهی ناخوشایندها بر زندگی سایه می افکنن و گاه پرواز ان ها تیمارت می کنند و گاه ندانسته در سرگردانی خوابت می برد .
و گاهی از پس هر چیزی بر می آیی و هشیار می شوی...

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد