سمتِ خاموش

جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیانیه


تلاقی‌گاه زمختی دیواره‌های سیمانی و لطافت آب: این است آنچه نقاش در آخرین پرده‌هایش به دیدار آن می‌رود،تلاقی‌گاه سایه‌ها و لمعات کم فروغ نور بر آب، آبی که گاه به آبی دیگر راه می یابد، به آبی گشوده‌‌‌تر، گاه محصور می‌ماند، آنسان که گویی تا ابد خاموش و بی‌حرکت است. نقاش در این پرده‌ها از حریم علفزار و سنگ اندکی عقب‌تر می‌آ‌‌ید (یا به پیش می‌رود!) تا این بار هندسه‌ی روح خود را با فضایی محصور اندازه کند...

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد