بی نام بَرایِ بیژَن و مَنیژه

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا يكشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

بیانیه

 

بی نام بَرایِ بیژَن و مَنیژه

تا هنگامی که یک اسیر در جهان وجود دارد، آزادی وجود ندارد. 
-سارتر

داستان بیژن و منیژه از شاهنامه ی فردوسی برای من مترادف با تنهایی انسان معاصر است.
فضای پاسیو با ارتفاع بلندش، چاهی شد برای بیژن، چاهی که بیژن (انسان) روزها و شب ها را در تنهایی سپری کرد. چاهی که درون آن طبقاتی ساختیم.
سازه های دوکی شکل با منطق معمارانه، برج بابل را یادآور است. برج بابل به عنوان افسانه ی اصلی علت پیدایش زبان های مختلف دانسته می شود: در سرزمین شنعار در بابل، پس از سیل عظیم، آنان توافق کردند که برجی بلند بنا کنند تا به بهشت برسند. خداوند زبان آنان را مختلف قرار داد تا حرف یکدیگر را نفهمند و آنان را در زمین پراکنده ساخت.
برج ما اما سر به زمین دارد، برجی وارونه. جایی که فکر می کنیم به رستگاری رسیده ایم، سقوط می کنیم، سقوطی پی در پی، به زیر می آییم.
تنها ماندن سرنوشت محتوم انسان است. جهان ما جهان رنج و بیدادگری است. این بیدادگری ها از خود ماست و این ما هستیم که به بیدادگری تن می دهیم.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد