گلشهر

جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیانیه

 

کریم آبـاد قـبرسـتانی بـعد از آخـرین ایستگاه اتـوبـوسهـای گلشهـر اسـت. بـعد از زمینهـای زراعی، هـمان زمینهـای حـاصلخیزی
که تَـرکاریهـایش روزانـه بـه بـازار شـلوغـه فـروخـته میشـود، قـبرسـتانی هسـت که مـن مـدتهـا فکر میکردم مـخصوص
افـغانهـاسـت، بـعد فهمیدم مـخصوص افـغانهـا نیست بلکه چـون درون شهـر اسـت و نسـبت بـه قـبرسـتان سـایر مشهـدی هـا
بـرایشان ارزانتـر که چـه عـرض کنم مـفت میافـتد بـرای مـردن و خـوابیدن، بـه صـرفـه تـر انـگاشـته شـده، که آن هـم این اواخـر پـر
شده و افغانها مردههایشان را به قبرستان جدیدی که آن هم در اطراف گلشهر است میبرند.


Karimabad is a cemetery by the last bus stop in Golshahr. The place is surrounded by
vegetable gardens and for years I thought it was an Afghan cemetery but I realized
later that it's just a public graveyard. It was always cheaper for Afghans to bury their
family there than in other Mashad cemeteries, though the place is full now and Afghans
have to find new ground.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد