من و رورشاخ

جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

بیانیه

من و رورشاخ

روانکاوی و روانشناسی از دیرباز مورد توجه هنرمندان و نظریه پردازان هنر قرار گرفته است به گونه ای که اندیشه های دوتن از مهمترین نظریه پردازان این وادی یعنی فروید و ژاک لکان در آثار هنرمندان نقاش در نقاط مختلف جهان تا عصر حاضر تاثیر بسزایی داشته است.

نیلوفر کفایتی هنرمندی که به سراغ یکی از آزمون های بصری روانکاوی رفته است : آزمون رورشاخ

که یک آزمون فرافکنی متشکل از ده لکه جوهر در اشکال متقارن است.هدف کلی آزمون سنجش ساختار شخصیتی مراجع با تاکید بر شیوه های ناهشیار وی در پاسخ دادن به آن است.

این هنرمند با خلق فرم هایی که از تراوش ذهن هوشیارش می باشد در پی شناخت ناخودآگاهش درون این فرم ها به جستجو می پردازد و با یافتن و ساخته و پرداخته کردن آن تصویر در پیوستن ناخوداگاه به خوداگاه ذهنش به شناختی از بعد پنهان خویش دست می یازد.

آثار وی نشانگر ظرفیت هایی است که در بازآفرینی هویت انسانی و مفاهیم عمیقی همچون کنکاش در رویا و خیال و خواب و هستی انسان و... با ابزار تصویر و مهارت های تجسمی ، سهم بالنده ای را در پالایش ذهن هنرمند و دید مخاطب دنبال می کند.

حسین یعقوبی

نویسنده و مترجم

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد