پنجه در تار

جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

بیانیه

 

دوردست
 
اگر نبود آن همه افسون های بی شمار  
میزان های خیال انگیز
 تو را 
همراه با نت ها و ساخته هایم
 و با تو
همه را می شکستم 
و از همه نبوغ های حتی های مشکوک جدا می شدم 
و خود را در فضای باز تنهایی رها می کردم.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد