رنگ‌ها با ما شادترند

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ تا دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

بیانیه

هنر آوت -سایدر ،یا هنر غیرآکادمیک و فارغ از اسلوب های رایج ،در مقابل هنر رسمی یا این سایدر -آرت ،که مقید به رعایت اصول زیبایی شناسی مورد تائید جوامع هنریست،هنری «سر راست» است.
در این شیوه خاص از تولید اثر ،هنرمند، بی دغدغه تشویق یا نقد شدن ،تلاش در باز آفرینی مفاهیمی را دارد که در غالب کلمات ،قادر به تشریح آنان نیست.
اثر هنرمند آوت -سایدر ،ابزاری است که به خودشناسی ،معرفی و ایجاد ارتباط واضحتر
با پیرامون او تبدیل می گرددکه این کارکرد را می توان شالوده خلق هر اثر هنری دانست.
چه بسا لذتی که از دیدن این آثار می بریم ،
دلیل دیگری هم داشته باشد که در جمله ای از شیلر فیلسوف آلمانی می توان ادله آن را پیدا کرد : 
« انتظار می رود ملتی که بیشتر به سمت غیرطبیعی بودن پیش رفته است ،بسیار شدیدتر تحت تاثیر سادگی قرار بگیرد»

رضا مطیع         

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد