نابودگی

جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ تا سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

بیانیه


نابودگی 

مرگ انسان ها را ارزشمند و رقت انگیز می کند.آنچه آنها را به حرکت وامی دارد شرایط شبح وارشان است؛هر کاری که انجام می دهند ممکن است آخرین کارشان باشد؛هیچ چهره ای نیست که مانند چهره ای در خواب در آستانه محو شدن نباشد.برای انسان های فانی همه چیز ارزش چیزی بازگشت ناپذیر و در خطر نابودی را دارد.

خورخه لوئیس بورخس / نامیرا

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد