نمایشگاه نقاشی حسین چراغچی

نقاشی

جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ تا شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

بیانیه

سخن از تصویر آبستره به همان اندازه که آسان به نظر می رسد، دشوار است؛ خاصه در نقاشی که اغلب نتیجه ی الهامات ذهن هنرمند است و در روندی زمان مند شکل می گیرد. آثار حسین چراغچی هم از این قاعده مستثنا نیست. سخن گفتن از برخی آثار او گستره ای وسیع و واژگان متعدد می طلبد و برخی آثارش را می توان با عبارتی صریح تفسیر کرد. او همواره روندی مستمر را در نقاشی طی نموده و از جهان پیرامون خود الهام گرفته است. در اغلب آثار گذشته چراغچی تأثیر طبیعت مشهود است؛ ترکیب بندی هایی که افق های بازِ دشت را، و رنگ هایی که نور گرگ و میش را تداعی می کنند. در مواردی فرم ها هم متأثر از طبیعت و محیط پیرامون اوست. نکته ی قابل توجه بداهگی برخورد نقاش با این تأثیرات است؛ حسین چراغچی مستقیماً پدیده ای را در نقاشی به تصویر نمی کشد. او در روند نقاشی، مدام تأثیرات مختلف و متفاوتی را که از جهان دریافت کرده، به صورت فی البداهه به کار می گیرد. در همین بداهگی است که زمینه ای برای بروز اتفاق فراهم می آورد و سپس اتفاقات را کنترل و هدایت می کند تا به تصویر دلخواه برسد. شاید نه پندان آگاهانه اما این برخورد او با نقاشی هایش طبیعی است بروز اتفاقات و غلبه ی برخی عناصر بر دیگران، نظیر نسبت رنگ و فرم و ترکیب بندی های نقاشی چراغچی است.
در مجموعه ی اخیر، او با همان رویکرد به پدیده ها نگاه کرده است، اما این بار از نمایی نزدیک تر. افق ها دیگر چندان باز نیستند، رنگ ها با وضوح و قاطعیت بیشتری روی بوم نشسته اند، جزئیات بافت ها چشمگیرتر شده و تنوع برخورد بیش از پیش است. این تنوع شامل تکنیک و متریال هم می شود که خود این امر حاکی از میل به بداهگی است؛ هر ماده و هر تکنیک تازه ای به واسطه ی ویژگی های خاص خود، بداهت و تازگی به دست نقاش می بخشد و چراقچی در این مجموعه بیشتر از گذشته از این موقعیت بهره برده است. نکته ی مهم در مورد این مجموعه تأثیراتی است که نقاش از دیوارهای شهر گرفته است؛ دیوارهایی با بافت های مختلف که بخش هایی از آن ریخته و تخریب شده، رنگ های آن شسته و دیگرگون شده، خطوط و نقش های درهم و برهمی آن را پوشانده که همه و همه تصویری انتزاعی با کادری نه چندان مشخص را ساخته است. نقاش این بار به دیوارها بسیار بیشتر نگریسته و پرداخته است. چنین است که در این مجموعه آثاری با تنوع رنگی بسیار در کنار بوم هایی با خطوط و سطوح تقریباً خاکستری می نشیند.

زروان روح بخشان
مهر 1397

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد