روزمرگی های معاصر، فصل سوم: خودردیابی

گردآوری: علی میراسماعیلی

عکس ، چیدمان

جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ تا چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

بیانیه

خودردیابی

خود را دیدن به معنای مکاشفه خویشتن، پدیدهای نوظهور نیست اما اختلال و پریشانی انسان معاصر که ناشی از دیدن | خود | در مرز میان خاطره، واقعیت و رویاست او را بیش از هر زمان دیگری نسبت به شناخت هویت خویش به چالش کشیده است. خودردیابی به مواجهه انسان معاصر با خویشتن در مسیر این شناخت می پردازد.

علی میراسماعیلی

روزمرگی های معاصر، فصل سوم: خودردیابی

“روزمرگی های معاصر” پروژه ای است به نمایشگاه‌گردانی علی میر اسماعیلی. هنرمندان منتخب برای شرکت در هر یک از فصل‌های این پروژه، بدون وابستگی به هیچ یک از سبک ها یا شیوه‌ های تولید اثر هنری ، با رویکردی فرا‌رشته ای سعی در نمایش مفهوم روزمرگی در شکل معاصر آن دارند. خودردیابی به عنوان فصل سوم این پروژه به اختلال و پریشانی انسان معاصر در مواجهه با خویشتن می پردازد.

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد