پنداری دیگر

نقاشی

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ تا جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸
این نمایشگاه تمدید شده است.

بیانیه

متن یک گلدان در فضایی هیچ، داستانى ست که قرن هاست به آن پرداخته شده با هر زمینه و باور فرهنگى. اما این گلدان در سکوت، در حالى مى تواند باورى متفاوت بوجود بیاورد، که نگاه وپنداردیگرى در برداشته باشد.
عزلت یک گلدان در سکوتى وهم آلود یا در برهوتى از خاکسترى یا در ناکجاآبادى از رنگ، همه ی این ها باور من را می سازد به مکان امن نقاشى.
عنوانى براى نقاشى ها نیست. عنوان، سرگشتگى خط ها و رنگ هاست در حضور گلدان، حضور بودن، حضورى در بطن متن.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد