بی نشان بی آدرس

نقاشی

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ تا چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

بیانیه

آیین من رنگ است و خیال، خیال و واقع را در می آمیزم و در خویشتنم و در رنگ ها غرقه می شوم. نام و نشانم را از یاد می برم. از دو جهان گم می شوم، تو گویی که بانگ می آید: "چه می دوی، بنگر، در چنین ظاهر نهان که منم!" غوطه می خورم در این رویا "وه چه بی رنگ و بی نشان که منم..."

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد