لیلی و شیرین

نقاشی

جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸ تا دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

بیانیه

لیلی و شیرین
نمایش پیش رو، روایتگر کنتراستی عمیق در نحوه زیست قشر خاصی از زنان تاثیر پذیرفته نسبت به شرایط اجتماعی ست. تاثیراتی که در راستای نیازهای اجتماع زمینه شکل گیری تفکر نخبه گرا را از سویی، و میل به مصرف شدگی را از سویی دیگر پدید می آورد؛ با عبور زمان دو جنس متفاوت را از یک جنسیت شکل می دهد که می توان آن را واکنشی نسبت به نحوه زیستشان قلمداد کرد. لیلی و شیرین روایتی ست با کنتراست شدید از زنان داخل و خارج از کادر.

صادق فرهادیان- آذرماه ۱۳۹۸

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد