تنانگی

نقاشی

جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴ تا چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴

بیانیه

زادن، پروراندن، به بلوغ رساندن بدون هیچ انکاری بدون هیچ چشم داشتی

مسولیت سنگینی است

خود را فراموش می کند

اما امروز در حال تغییر است

من ضعیف و ظریف تغییر می کنم. تصمیم گرفتم که تصمیم بگیرم. یک فرد هستم.

هیچ ندانستم اما یاد گرفتم که آزاد باشم و با صدای بلند آواز بخوانم.

مادر فقط زایشگر نیست .

من فقط زایشگر نیستم . در هنگام هجوم طوفان های شدید و ناگهانی از زندگی حمایت می کنم... چطور نادیده می گیرند.

وقتی تمامم ترک خورده است..

هیچ زن هنرمند خوش قریحه و برجسته ای  در طول تاریخ هنر وجود نداشته است . این جمله ای بود که مدت ها در بعضی از اقشار جامعه از باسواد و تحصیل کرده تا نکرده شنیده ام.

همین امر باعث شد موضوع کارهایم شود. چنین چیزی چطور ممکن است..

یکی از ثمره های هنر و نقد فمینیستی اصطلاح نگاه خیره مردان است. ایده نگاه خیره مردان از طرفی به نظریه روانکاوی نیز مرتبط می شود.

آنکه نگاه می کند فعال است و آنکه نگاه می شود منفعل است.

دیده شدن لذت بخش است اما باید بخواهی که دیده شوی . آنچه که می خواهی لذت بخش است، هنگامیکه به دست می آوری...

اما آزار دهنده است وقتی نخواهی و با زور در گیر شوی...

بانو از خودت دست نکش

خودت چتر باش

خودت ابر باش

خودت باران

شک نکن خدا نابغه بوده که تو را آفریده

بیخیال بنده هایش که دنیای زنانه ات را نادیده گرفتند

 

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد