دیالکتیک فرم

نقاشی

جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵ تا چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

بیانیه

صورت, پل میان تو و معنی ست.......
فرم... آبستن مفهوم........
دوباره فرم ها بر خواهند خواست تا معنا روشن شود....
چه شد که از صورت گریختیم؟ آن زمان که علم به محسوسات گرایید هنر سرگشته در آستین مردمان مست که تاب نشعگی افیون خودشیفتگی هزاره سوم را نداشتند, واژگونه وار به واژه مفهوم چنگ انداخت چون می انگاشت که از معقول برآمده........
فقط و فقط واژه........
راز همنشینی صورت و معنی را ندانسته........
مرز محسوس و معقول کجاست؟
گویی صدای افلاطون به گوش می رسد:
هرچه که در بالاست.....صورتی در پایین دارد

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد