اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده

جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ تا چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

بیانیه

پــرتره‌ها‌ تجسّمِ ثبات‌‌اند. انــــــــگار در آن‌ها چـــــــهره‌ها به دقّت کنــــــــترل شده‌اند تا هیچ حسّ و حــــــــــــــالتی بروز ندهند؛ نه اندوه و نه شعف، نه نفرت و نه خشم. اصرار دارند بی‌تفاوت‌ جلوه کنند؛ نگاه‌شان خیره و گنگ، و چهره‌‌شان در کارِ انکار؛ گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. در پستوی آن خیرگــــــــــی‌ها و بــــــــی‌تفاوتی‌ها‌ چه‌ها نهان مانده؟ انکارهایشــــــــــان را چه چیزی آشکار می‌کند؟ تکاپوی قلم مو بر پهنه‌ی قاب، شاید. رنگ‌ها گسیخته و شیدا شده‌اند تا از دلِ در هم‌بافتگیِ تاش‌ و کلاژ، در پسِ رُخ‌ها، هاویه‌ای‌ تصــــــــویری و منظومه‌ای تجریدی برپا شود، بســــــــــانِ نمایشِ ناگفتـــــه‌ها و ناکرده‌ها. این، آن روی رخوت و ایستایی پرتره‌هاست؛ جهانی پُرتپش، پریشیده و مغشــوش، انتزاعی امّـا ــ چه بـــــسا ــ واقعــــــــی‌تر از عینیّتِ عکّاسانه. پرتره‌های کوچــــــک، در بطنِ تک‌ بومِ بزرگ جایی ندارند. آن‌جا نشیمنگاهِ مندرسی‌ قرار دارد که تکّه‌های پـــــــــراکنده‌ و معلّق‌اش، پرتـــره‌ها را آلـوده و خراشیده‌اند. خالــــی‌ست. نــمی‌توان بر آن نـــــشست. نــــــــمی‌توان بر آن آرامید

امیرحسین سیادت

 

The portraits are embodiments of immutability. It seems faces are controlled meticulously not to express any feelings; no grief and no delight, no aversion and no wrath. They persist in seeming apathetic; their perplexed looks, their denying faces; feels like nothing has happened. What is behind their daze and apathy? What reveals their denials? Perhaps, a bustled brush on a canvas. Colors have been boisterous and ardent to create a pictorial storm and an abstract apparatus from brush strokes and collage behind the visages, like the exhibition of the untold and the undone.| This is the other side of indolence and stagnation of the portraits; an excited, turbulent and abstract world but – perhaps – more realistic than a photographic objectivity.  The little portraits, have no place in the heart of the large canvas. There is a worn seat whose sporadic and indeterminate fragments, have messed up and scratched the portraits. It is vacuous. Nobody can sit on it. Nobody can repose in it.

Amir Hossien siadat

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد