آرامستان

عکس

جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵

بیانیه

روزی سر مزار پدرم در قبرستان ارامنه ،عکس هایی که روی سنگ قبرها بودند توجهم راجلب کرد.
 با خودم فکر کردم ، موقعی که این افراد برای رفتن پیش عکاس باشی آماده می شدند ، به چه فکر می کردند؟
 با چه شور و شوقی لباس های خود را پوشیده اند؟
زمانی که روبروی دوربین عکاسی به آن خیره شده اند، آیا فکرش را میکردند که روزی همان عکس بر سنگ قبرشان نقش خواهد بست؟
و با این افکار آرمان شروع به عکاسی از سنگ قبر ها می کند . به تک تک آن ها المان های زنده مثل  یک دسته گل  یا یک ساعت جیبی ، یک تکه از قلاب بافی ظریف ، یک عکس دیگر اضافه می کند تا به آنها معنا و مفهومی متفاوت بخشد و بدین ترتیب مخاطب را بیش تر به فکر وا دارد.
 به عبارتی استپانیان تعبیر و تفسیر خود را از عکس سنگ قبر به آن می افزاید.
این عکس ها با استفاده از نور طبیعی آفتاب ( خورشید) عکاسی شده اند و از فیلتر فقط جهت ملایم کردن سایه های تند استفاده شده است .
برگرفته از فصلنامه هاندس «جنگ هنر و ادبیات »

Arman Stepanian - Gentle Land

One day on my father's grave in the Armenian Cemetery, photos that were on tombstones was attracting my attention. I thought with myself, when they were ready to go to the Photographer, What was thinking about? How passion is wearing their clothes?
When they are staring in front of the camera, do they think one day the same photo will impress on its grave?
With these thoughts and ideals Arman began photographing the tombstones. he gives them every single live element, such as a bunch of flowers, or a pocket watch, a delicate piece of knitting  to give them a different meaning and so endeavor the audience more to think about.
In the other words, Stepanian add his interpretation to the tombstone photo.
The photographs have been taken under natural light of the sun and the filter is used only to soften spicy shadows.
From the Journal Handes “Debates on art and literature"

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد