درهاویه کیست که تو را حمد گوید؟

جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

بیانیه

 "در هاویه کیست که تو را حمد گوید؟"

 
( عهد عتیق، کتاب مزامیر، مزمور ششم، بند 5 )
 
نه! آری، من خودکامه ام!
 
پایه های خودکامگی را بر معناها و تفسیرهای خودساخته ام از اشیاء، درها، دیوارها، چشم اندازها، و آدم ها استوار کرده ام. اما واقعیت ها در رفت و آمدِ امواج زمانه منظری دیگر یافتند.
 
چیزها و چشم اندازها در برابر آسیب زمان نااستوارند، همه شان را به دهان هاویه ریختم، و حاصل کار انتزاع بود و سیالیت. در انتزاع، زمان ناکارآمد است. می بایست اراده ام بر معناها و تفسیرهای زمانه چیره شود. پس موجودات را از هاویه فرا خواندم. نقاشی هایم جولانگاه انسان و حیوان، این از گور برخاستگان، شد. حیوان ها، از جاهای دور، از غارهایی به تاریکی غریزه و اسطوره، می آیند. چیزهایی که آن ها از انسان ها می دانستند تاریک تر، سهمگین تر، و عظیم تر از اراده من بود. پس حذف شان کردم. اکنون بی هیچ مخاطره ای این اقلیمِ خالی از اغیار را یکسره در ید اختیار دارم؛ پرداخته و پیراسته از هرگونه نالازمی، از هر چیز، از هر جانور، حتی از هر عضو بیکاره و مشکوک و بی قدرِ اندام ها. جایی که لازم نبود، قطع عضو کرده ام و فقط صورت ها را گسترده نگه داشتم. من هم خودکامه ام و برای بقای خودکامگی ام به این صورت ها نیازمندم!
 

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد