بازخوانی پیرامون

طراحی ، چاپ دستی

جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

بیانیه

پیرامون ما را صنعت و ماشین، افکار و اخبار و حجم سنگینی از آهن و فولاد و رنگ و سنگ در برگرفته است. تضاد خاکستری ها و رنگ های تند و مرده، هیجان تکنولوژی در کنار خستگی ماشینی، سیر پایان ناپذیر اخبار تلخ و شیرین، ذهن و روان بشر را دچار آشفتگی و درهم ریختگی می کند. این آشوب در نگاه هنرمند به خلق آثاری مبدل می شود که برآیند هم گرایی تضادهاست و به عبارتی، هنرمند ترجمان پیرامون خویش را با خوانش خاص خود از این درهم تنیدگی بصری و سمعی به درونی ترین و شخصی ترین فرم هنری استحاله می بخشد که شاید زمانی هرچند کوتاه بیننده را به خوانشی متفاوت از جهان امروز فرا خواند.

 بازخوانی پیرامون نگاه شخصی 35 هنرمند است که این بار در قالب نقاشی و مجسمه به نمایش درآمده است و شاید بار دیگر ...

اثر عباس اکبری در نمایشگاه بازخوانی پیرامون، گالری مژده
اثر عباس اکبری در نمایشگاه بازخوانی پیرامون، گالری مژده
اثر قدرت الله عاقلی در نمایشگاه بازخوانی پیرامون، گالری مژده
اثر قدرت الله عاقلی در نمایشگاه بازخوانی پیرامون، گالری مژده

اثر نیکزاد عربشاهی در نمایشگاه بازخوانی پیرامون، گالری مژده
اثر نیکزاد عربشاهی در نمایشگاه بازخوانی پیرامون، گالری مژده

اثر بهزاد شیشه‌گران در نمایشگاه بازخوانی پیرامون، گالری مژده
اثر بهزاد شیشه‌گران در نمایشگاه بازخوانی پیرامون، گالری مژده

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد