ضربه دوازدهم

عکس

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶

بیانیه

رویاهایی که در خواب با آن ها مواجه می شویم تنها از طریق سایه پدید نمی آیند و یک شخصیت درونی دیگر هم اغلب خود را نمایان می سازد که یونگ با نام عنصر مادینه (Anima) در کتاب های خود از آن یاد می کند و تجسمی از گرایش های روانی زنانه در روح مرد است همانند احساسات، نیایش، خلق و خوهای مبهم، حساسیت های غیر منطقی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه. تمامی جنبه های عنصر مادینه می توانند بگونه ای فرافکن شوند، بگونه ای که انسان انواع خواب ها را می بیند و باید بپذیریم قدرتی است درونی و هنگامی نقش مثبت می گیرد که مرد به گونه ای جدی به احساسات، خواهش ها و نمایه هایی که از آن تراوش می کند مثل نوشته های ادبی، هنرهای تجسمی، موسیقی و رقص توجه کند و به آن ها شکل دهد.
 در متن عارفانه ی قرون وسطا، آنیما این گونه طبیعت خود را برای معشوق بیان می کند:
 من گل صحرایی دره هایم. من مادر عشق، ترس، معرفت و امید مقدسم... من پیوند سازش عناصرم، گرم را سرد می کنم و سرد را گرم. میکشم و زنده می کنم و هیچکس را یارای رهایی از دستان من نیست.
منبع:
انسان و سمبول هایش 
کارل گوستاو یونگ
ترجمه: دکتر محمود سلطانیه

 

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد