حضور

نقاشی

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ تا سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

بیانیه

رویاها، تصورات و اندیشه هایم، وقتی به هیچ روی قابل انتقال با کلمه، شعر و نمایشنامه نیستند، نقاشی شکل دیگر بیان ٱنها می شود. خط و رنگ بر بوم  ترکیبی مینشانند از تجسم چیزهایی که گاه در تعامل و همزیستی اند و گاه در تضاد. هر دوره از نقاشی هایم متاثر از رویداد یا اتفاقی ست که مرا ملزم به بیان خود کرده است. مهاجرت، و همزمان اندیشیدن در دو فرهنگ متفاوت، اگر چه بیشترین تاثیر بر فرم و مضمون نقاشی هایم داشته است، اما به طور کلی انسان، به معنای وسیع کلمه ، محور تمام ٱنهاست. با اینکه هر دوره از کارهایم، مستقل و متفاوت به نظر میرسد، اما در نهایت مضمون مشترکی دارند که درونیات مرا بازگو می کنند. در یک دوره خاطره و بازخوانی خاطرات، مضمون غالب ٱثارم بوده است و در دوره ای دیگر، شعر مرا با خود به دنیای نقاشی برده است، به این که چگونه می شود جوهره ی شعر را با خط و رنگ تصویر کرد. حتا در نقاشی های انتزاعی هم که فارغ از نشانه های ٱشناست، باز به انسان، به ٱرامش و دغدغه هایش فکر کرده ام.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد