یاد_آوری

جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

بیانیه

آنچه پوشیدگیِ مرگ را مضاعف می‏کند و میان زندگی‏ومرگ و در گامی فراتر میانِ هستی‏وعدم جدایی می‏اندازد، تصوُّری است که «بقا»، آن را منتقل می‏کند. در این تصوُّر، «بقا» همان موجودبودن پنداشته می‏شود: «هرآنچه‏هست»، از ناحیه‏ی «بقا» ممکن می‏شود. مفهوم «بقا»، تخصیص مرگ را به «هستی» به‏ تعلیق درمی‏آوَرَد، زدوده می‏کند و جدایی میان آنها می‏نشاند. «یادآوریِ» نسبت فراموش‏شده‏ی مرگ و «هستی»، از ناحیه‏ی زبان ممکن می‏شود. آن زبانی که نه مبتنی بر روابط دالّ‏ومدلول، بلکه به‏واسطه‏ی «اشاره» گفتِ «هستی» و «اشاره» به «هستی» است. به‏بیانِ دیگر، زبان نسبت فراموش‏شده‏ی «هستی» و مرگ را آشکار می‏کند. آشکارگی، «به‏هستی‏آوردن» و «درهستی‏نهادن» است. ازاین‏رو آشکارگیِ مرگ، «درهستی‏نهادنِ مرگ» و «هستی به‏سوی مرگ» است. گفتِ مرگ، ازجانبِ زبان و در پیوند با «هستی» و فراخوانیِ آن به‏دور از مفهوم «بقا»، همان راهی است که مرگ را به‏واسطه‏ی «اشاره» به‏ نزدیک می‏آوَرَد و حاضر می‏کند. احضار مرگ، مستقرشدن در تخصیص مرگ به «هستی» است. این آثار درصدد هستند گفتِ مرگ و تذکُّری برای گفتار مرگ باشند. «یادآوریِ» مرگ، از یک‏سو به‏یاد‏آوردنِ پایانِ امکان و از سوی دیگر، تذکُّرِ پنهان‏ماندن و فراموشیِ تخصیص مرگ و «هستی» به یکدیگر است.

سینا صدقی

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
نمایش بیشتر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد