آثار این مجموعه بازنمایی رهگذران خاموش این شهر است،  
نظاره‌گران منفرد «شرایط موجود»
در کشمکش‌ تضادهای درونی و تناقضات بیرونی

 This collection represents the silent passersby of this city. 
Individual observers of the current situation
at the heart of internal contradiction and the external conflicts

 

">

شرایط موجود

نقاشی

جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

بیانیه

آثار این مجموعه بازنمایی رهگذران خاموش این شهر است،  
نظاره‌گران منفرد «شرایط موجود»
در کشمکش‌ تضادهای درونی و تناقضات بیرونی

 This collection represents the silent passersby of this city. 
Individual observers of the current situation
at the heart of internal contradiction and the external conflicts

 

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

اطلاع

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد