زمزمه‌ی تنهایی

نقاشی

جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶

بیانیه

زمزمه‌ ی تنهایی

<انسان هیچ نیست مگر آنچه از خود می سازد> بر مبنای این نظریه ی ژان پل سارتر است که گابریل مارسل درباره ی اندیشه وی می گوید <انسان محکوم به آن است که در هر لحظه انسان را بیافریند> اساس فلسفه‌ی اصالت وجود (اگزیستانسیالیسم) تقدم وجود بر ماهیت است. یعنی بیش و پیش از هر چیز بر وجود انسان تکیه دارد بشر در خود محدود نیست بلکه پیوسته در جهان بشری حضور دارد. به باور ژان پل سارتر؛ کشف خویشتن بدون کشف دیگری ممکن نیست. انسان در نظر وی پیش از هر چیز طرحی است که در درون گرایی خود می زید.
انسانی که در زندگی روزمره به گونه‌ای با مسئله تنهایی دست به گریبان است و همواره می-کوشد تا به روش خود و بر اساس باورها و توانایی‌های خویش از حجم سنگین این تنهایی و غربت رها شود خود را در هیاهو‌ی روزمره جا می‌‌گذارد یا در پیوند با "دیگری"
ویا ناگزیر تنها ماندن را برمی¬گزیند. توجه به انسان و شناخت خویشتن در کنار هم و استفاده از خاطرات و زیستن، انگیزه‌ی من در نقاشی است.
احمدرضا دالوند:
آثار مرضیه بختیاری حاصل بیان نقاشانه، توان متاثر کننده و بداهگی در بیان عاطفی است
او در نقاشی های اخیرش، طیف وسیعی از بیان بصری در چهره و اندام انسانی را نشان می-دهد؛ از لطیف ترین تا خشن ترین سطوح و از قطعی ترین تا مبهم ترین خطوط.
مجموعه‌ی این عوامل بستر مناسبی بوده است برای جولان برداشت‌های ذهنی و تفسیر‌های به پایان نرسیده از اموری که تجربه‌ی نقاشانه او را شکل می‌دهد. 
برآیند این روابط موجب پدید آمدن کیفیتی زیباشناختی شده که حاصل درهم آمیزی و یکپارچه شدن دریافت‌های حسی تکه تکه، و دستیابی به وحدتی است که معنایی را به طور ضمنی بیان می‌کند. معنایی که تنهایی را بر روی بوم زمزمه می‌کند.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد