قصه من را تو بخوان

جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیانیه

 


«قصه من را تو بخوان»
در این مجموعه با مفاهیمی تصویری روبرو هستیم که با رویکرد تصویرسازی و با محوریت شخصیت پردازی شکل گرفته اند.
سوژه ها در جایی که زمان از حرکت باز ایستاده، گاه و بیگاه در وضعیتی از تفرق یا تجمع به سر می برند. حس و حال فضای موجود متأثر از وضعیت روحی، سیاسی و اجتماعی است که خالق اثر در طول خلق آنها در آن قرار گرفته است.
تصاویر خواه شلوغ و پر هیاهو و خواه خلوت و آرام در کادری، فشرده و محبوس گردیده اند و سوژه ها نگاههای خود را به سوی ما خیره نگاه داشته تا ما را به محیط خود فرا خوانند.
گفتنی است تصاویر این مجموعه، مستقل از یکدیگر بوده و بر اساس داستان و قصه ای مکتوب خلق نشده اند، بلکه روایت در دل خود آنها شکل گرفته است. در مواجهه با آثار چراغ های حافظه ام را خاموش می کنم و تنها به تصاویر گوش می کنم.
«آنچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو»
گشایش نمایشگاه: جمعه 14 اردیبهشت ساعت 16 تا 20:30
ادامه نمایشگاه: تا 19 اردیبهشت 16 تا 20

 

 

"You tell my tale"

This series of artworks, we are faced with visual concepts that have been shaped by a pictorial approach and centered on personification. Subjects are sometimes in a state of dismemberment or assembly where time is out of motion. The sensation and the present of existing space are influenced by the psychological, political and social status that the creator of the effect has during its creation.

The pictures are crowded and tall, and quietly and quietly in the backdrop of a squeeze, and the subjects look at our eyes to bring us to their surroundings. It should be noted that the images of this collection are independent of each other and are not based on the story and story written, but narrative in their hearts is formed. Facing the effects of my memory lights I turn off and I only listen to the pictures.

"What is in your understanding is your concept"

Opening: Friday, May 04, from 4 to 8:30 pm
Exhibition continues until May 09, from 4 to 8 pm.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد