نمایشگاه انفرادی عکس رخساره اخوت

عکس

جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

بیانیه

 

سیاهی ...؛ از رنگهای خاکستری توی اتاق پَر
شلوغی، سردرگمی و روزمرگی پرتلاطم زندگی که بر دنیای ما چیره گشته، دغدغه ای بود تا­ هنرمند عکاس را بر آن دارد دست به دوربین شود و مجموعه حاضر را گرد آورد.
حال اینکه «چرایی بر گزیدن زاغ» شاید پرسشی باشد که ذهن ماجراجوی بیننده را به خود مشغول کند، عکاس عنصر اصلی یا همان بازیگر نقش اصلی را زاغی پنداشته تا تداعی گر انسان امروزی باشد، سیاهی و سپیدی او را به مثابه تضادهای دوگانه ای دیده که انسان در گذرگاه عمرش به وفور با آن برخورد داشته است. کشیدگی عکسها به گذرِ زود هنگام و پرواز گونه زمان اشاره دارد.
موجودیت و ذات این پرنده مستندیست بر تلاش عکاس در به تصویر کشیدن ریزبینی و کنجکاوی های انسان ها در زندگی یکدیگر، در قالب دنیای مجازی مدرن که چه بسا منجربه کند و کاشهای آزاردهنده فکر، روح، جسم بشر شده­­ است.


گشایش نمایشگاه: جمعه 28 اردیبهشت ساعت 16 تا 20:30
ادامه نمایشگاه: تا 3 خرداد ساعت 16 تا 20


 
Darkness….out of the grey colours wrapped in the bunch of feather
Noisy, bewilderment and turbulent routine life have engulfed our world; a deep concern that has made the photo artist to pick up his camera to create this collection.
Much to our surprise, “why raven was the choice”, this is a question mark obsessing adventurous mind of the viewer.
The photographer has imagined the main element or in other world the title actor a raven prompting to remind man of today’s human being. He has likened the raven’s black and white feathers as dual conflicts facing man repeatedly in his course of life. Elongation of the images touches on passing of time which flies so quickly.
Existence and nature of this bird is a documentary indication of the photographer’s endeavor in picturing the curiosity of people in each other’s life within the virtual world which has, in one way or another, led to disturbing physical and mental preoccupation.

Opening: Friday, May 18, from 16 to 20:30
Exhibition continues until May 23, from 4 to 8 pm.

 

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد