آغوش ها

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ تا سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

بیانیه

 

" آغوش ها" مجالی برای تعمق است، یادبود آنچه که بشر از دست داده و فراموش کرده.

دریچه ای رو به دریچه ی دیگر،

اصالتی به اصالت دیگر،

عبوری است از عمق به عمق، آمرزشیست بر انسان رانده شده و مرهمی بر روح مهجورش،

درهم تنیدگی،

یکی شدن و پیوستن به خویشتن خویش.

" آغوش ها"، پوشیده ، راز نهان می گوید.

دست هایی برخاسته در جستجوی حقیقت،

قدمی رو به رفتن، قدمی به سوی بازگشت است.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد