نظام‌آباد

گردآوری: عیسا جباری

نقاشی

جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

بیانیه

چرخه بی پایان مبارزه
نگاهی به نمایشگاه آنا ذرشین نگارخانه زمان هنر
گروه هنربانی آوام- مریم روشنفکر


زندگی روزمره ما سرشار از جدال برای رسیدن است. رسیدن به مکانها، زمانها و آرزوها. میدانی که در آن برنده و بازنده وجود ندارند و شرکت کنندگان، جملگی مانند یک تن منسجم رو به سوی افقی نا معلوم دارند.
آنا ذرشین در مجموعه تازهاش کشتیگیرانی را به تصویر کشیده که در میانه جدالی ابدی و ازلی گرفتار مانده اند و زندگی در پیرامونشان با سرعتی سرسام آور در حال عبور است. در علم فیزیک تغییر مکان جسم در ارتباط با »زمان« را »حرکت« میگویند. و حرکت چهارچوب زیستی ما در کره زمین است. مفهوم »سرعت« نیز در همین تعریف بر میزان جابهجایی متحرک در زمان اتالق میشود. ذرشین نیزسه مفهوم »زمان«، »حرکت« و »سرعت« را با برهم نمایی دو جهان ساکن و متحرک نشان دادهاست.
او از مفهوم چرخش و تکرار به سمت حرکت رفته است. چرخشی که در آثار پیشین او در ترکیببندی و عناصر سمبلیکی مانند چرخ و جنین دیده شده و در این مجموعه به تناقض میان حرکت و سکون رسیدهاست. وجود کشتیگیران منجمد شده که به هم درآویختهاند در پیشزمینه و جهان آشفته و مغلق پس زمینه، که مملو از عناصری روزمره مانند مترو، خیابان، تونل، ترافیک و غیره است. عناصر پس زمینه در آثار ذرشین دارای مرزهای مشخص نیستند و مانند یک سرگیجه
بصری در هم ادغام شدهاند و مرزی ندارند، گویی جهان مانند فیلمی که تند شده باشد در حال گذر است در حالی که دو کشتیگیر به مثابه نمادی برای من و شما در حالت ایستا قرار گرفتهاند، ایستاده در میانه نبردی بیزمان بدون شکست یا پیروزی، معلق در میانه.
زندگی شهری در حالی در آثار ذرشین حضور پیدا میکند که دو عنصر مشخص در فرم آن یادآور اخبار تلویزیونی و به طور کلی تصاویر خبری هستند. اولی قطعه قطعه بودن و دومی زاویه دید عکاسانه - یا بهتر بگوییم از ورای لنز- آن است. مانند زوایای دید از پایین، زاویه دید باز )لنز واید(، عمق میدان وضوح متغیر و غیره. تصاویر ذرشین نیز در همان سبک و سیاق اخبار، بی مهابا در پس زمینه ریخته شدهاند و از گوشه و کنار تابلو مانند جرقههایی بیرون میزنند و زود خاموش میشوند.
ذرشین حتی در نحوه رنگگذاری نیز این قطعهقطعه بودن را وارد کرده و با انواع مختلفی از پرداخت نقاشانه، تابلوهای خود را به فرجام میرساند. در جایی به ساخت و ساز روی میآورد و در جایی رنگها را ریخته و سپس رهایشان میکند. استفاده از کارماده آکریلیک نیز او را در تحرک میان رنگهای جسمی و روحی یاری کرده است. او همچنین با حذف کردن و مخدوش کردن خط افق آثار را در خود بسته و محصور نگه میدارد و این امر سرعت و حرکت را در کار او تشدید میکند. شاید بتوان گفت آنا ذرشین نقاشی است با دستی قوی در فن و ذهنی پر از سوال است، اما اولین نمایشگاه انفرادی او که در گالری زمان هنر برپا خواهد شد به ما میگوید که ذرشین در عین حال هنوز در پرورش معانی انتقادی که در ذهن دارد نیازمند کوشش بیشتری است. او نیاز دارد قطعات تیز و برنده گشتاور زندگی شهری و سرعت بیامان زیستن را همانند برخی از آثار گذشته خود از سطح به عمق بیاورد و برای بازی ذهن مخاطب فضای بیشتری ایجاد کند، جایی برای کشف مانند فضای خالی میان کلمات یک شعر. ذرشین توان تکنیکی خود را در ابعاد میانه و بزرگ )از یک تا 3 متر( به اثبات رسانده ولی برای بازتر کردن فضای آثارش نیازمند همان ایهامی است که در مجموعه‌های پیشین در جهت ایجاد شاعرانگی حضور پیدا میکرد و اینجا ابزار خوبی خواهند بود برای بیانگری و انتقاد. به عبارتی تکرار، سرعت و حرکت به سمت هیچ کجا، که در چرخه زمان  مستهلک میشود مضمون آثار اوست، اما تکرار در استفاده از کادر عمودی و الگوی دو مرد در حال کشتی گرفتن شاعرانگی شخصی او را کمرنگ کرده و بین هنرمند و اثرش فاصله انداختهاست.
 

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد