روی شاخه‌ی این بید

عکس

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

بیانیه

نه هر باشنده بر هر شاخه و نه آنچه بر هر آبگینه ای دیده شود؛ گویی رازی است این نگاره؛ نشسته بر شاخه ای در فراسو! گویی رنگی است سرریز در هزار رنگ؛ سرگردان در رمزی ناگشودنی. نقشی است شکسته در زلف آب که چون باد می رسد٬ هزار در هزار می شود این نقش؛ که دیر زمانی است روی شاخه ی این بید مرغی بنشسته کو به رنگ معماست.

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد