مری پاپینز به اصفهان می‌اید

تصویرسازی

جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷ تا دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

بیانیه

روح زندگی در پیچ و خم های این شهر جریان دارد; پیچ و خم های معمارانه ای که مردمانی سرخوش بر مناره ها، دیوارها، نرده ها و گنبدهای آن در حال اتصال به جهانی دیگرند... جهان آرامش و جهان سکون در عین غوغا... این جهان رؤیاگونه ترسیمی از زنانگی هایی است که در نطفه خفه شدند و مدت ها دست و پا زدند تا متولد شده رخ بنمایند و جاری شوند بر سر و روی کاشی به کاشی و رج به رجِ آن.. جهان فراواقعی رخنه کرده در اذهان همان مردمان.. جهان مردمان جاودانه و سرخوشی که خودشان را از شدت آرامش و سرخوشی خفه می کنند.

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد