فراسوی طاقت

نقاشی

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ تا سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

بیانیه

دوست مى داشتم درخت بودم ، گر آدمى نبودم . 
شاید از این ایماژ بود که درختان براى من هویتى مَردم وار یافتند. مردمان شهرم ، در آیند و روند پرشتابشان در خیابانها و پیاده روهاى خاکسترى ، نهالکانى معلق و بى ریشه ، سردرگم میان رفتن و ماندن را مجسم میکنند ، بعضى تنها و بعضى در جمع همگنان ، مذکر یا مونث ، بى برگ و بار -حتى در کنار آب- و حتى شاید یکى پذیراى آشیانه ى سینه سرخى...
در دوردستها هنوز خاطره ى درخشش امیدى در قریه اى دور کورسو میزند اما فعلا شب است و تاریکى چگال . و من در شگفتىْ غمگنانه ، نظاره گر عبورمان هستم ، به فراسوهاى طاقت.

                                 مرتضى اشتیاقى

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد