کنش ، بیان ، خلاقیت

نقاشی ، حجم

جمعه ۲ آبان ۱۳۹۳ تا دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳

بیانیه

بازی فراگیرتر از وقت کشی و تفریح در همه ی ابعاد زندگی جاریست.

نقش بازی در تکوین شخصیت ما و تقویت نیروی یادگیری و فراگرفتن
قواعد زندگی و رقابت و همکاری و همزیستی تا نیروی رهایی خش
بازی و یا نقش اجتماعی و جامعه شناسانه بر کسی پوشیده نیست.

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد