زندگی خالی نیست مهربانی هست

نقاشی

جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بیانیه

زندگی خالی نیست مهربانی هست.
ذهن انسان قادر به درک حوادث ناگوار پیرامون نیست. انسان برای بلایای طبیعی، رویش و زایش، زلزله، سیل و غیره آیین هایی انجام می دهد که خاصیت به ظهور پیوستن و نمایشی دارد. او با خلق اسطوره ای چون ققنوس دست به شکوفایی و تکوین باور انسان می زند و با انجام پروژه ای هنرمندانه و مفهومی سعی بر آن دارد که آن را به قلم و رنگ در آورد.
اساسآ عنصر زندگی خالی نیست، مهربانی نیرویی فراتر از نیروی بشر که می تواند او را تحت سلطه و اختیار خویش در آورد و همچنین امید به همین نیرو است که می تواند سرنوشت ناخوشایند مردم آسیب دیده و زلزله زده را تغییر دهد و آن چیز که مراد دل بشر ناتوان است را برایش فراهم آورد.
از قلمرو این حرکت عظیم و فرهنگی، همان نتایج همیاری، همدردی، عاطفی را که از یک امر واقعی حاصل می شود، به بار می آورد. دلیل پیدایش آن ها نه زیبایی شناسانه، بلکه اخلاقی و کاربردی است. ازاین رو نمایشگاه پیش رو حاصل این زیبا شناسی معنوی هنرمندانیست که خود را در این حال خوب ،مشارکت داده اند .با احترام ، می توانیم همدلی را به مثابه بخشی از خود و خود را بخشی از همنوع خود بدانیم.
پس ای مهربانان ،مهربانه بنگیرید.

هنرمندان نمایشگاه

هنرمند مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد