نمایشگاه انفرادی مجسمه‌های محسن فولادپور

حجم

جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بیانیه

همیشه بود اما بدین گونه در جلوى چشمانم جیغ نمى کشید و نمىخندید و به نشخوار ادمیان مشغول نبود. با اسب سیاهش هر بار به هیاتى تازه ظاهر مى شد و با لبخندى قلبم رامسموم مى کرد ودهانم را تلخ. تضمین حیاتش در گرو مرگ ما بود و تو بى دفاع زندگى ات را در ازاى گلى کوچک به او بخشیدى. اما دیگر خیلى دیر شده بود اسب سیاهش پر نفس تر از ان بود که تو را باز پس دهد و من تنهاتر از همیشه شدم.

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد