نقاشی طبیعت

نقاشی

جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بیانیه

طبیعت

انگار تنها راه نجات آدمیان بازگشت دوباره به طبیعت است ، جایی که با مهربانی آغوشش را برای زیستنی بدون رنج باز کرده است.
طبیعتی که با هنر نسبتی دارد شاید بهتر است بگوییم هنر با طبیعت نسبتی دارد و شبیه به طبیعت است.
طبیعتی که آغوشش رنگ سیاه و سفید به خود گرفته است . سفید رنگ آزادی ؟ شاید برابری ؟ سیاه و سفید باهم اما آزادی و برابری است ...
گاه زمستان است و روزگار بسیار سخت و برفی. سیاه و سفید تمام لایه های درون و بیرون را پوشانده است.
گاه اما شب است و من زخم خورده ی شبی بودم که در سپیده دمی خود را نمایان کرد.
شرمسار برهنگی نگاهم نیستم.سیاه را سیاه و سفید را سفید میبینم.با دو‌ بعد سیاه و سفید به دنبال پنجره ای هستم ، به دنبال پنجره ای بی حرف و بی زاویه می گردم ... هرچقدر هم بگویم از این پنجره چند پله به سپیدی صبح انسان نزدیک ترم می بینم از مصیبت شعر رنگ گرفته ام و در سیاه و سفید خواب ها سپیده دم فردا شده ام..فردای سفید..آسمان سفید..خاک هم سفید..قلب ها سفید..ولی سایه ها سیاه ...
یک عمر سیاه و سفید کافیست ...

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد