بطری

نقاشی

جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ تا دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

بیانیه

انگیزه و خلق این مجموعه ی رنگی بیجان از چیدمان بطری ها و انعکاس تلق های رنگی برشیشه های مصرفی در کنار میوه ها بوجود آمد.
درواقع این چیدمان برای یک پروژه ی عکاسی دانشجویی بود که از بازتاب نور توسط تلق های رنگین به انتخاب کادرهایی برای سوژه ی عکاسی برسیم.
هیجان به سرعت کشف تکنیک اکریلیک و کنتراست تاریکی و نورهای رنگین به قدری برایم جذاب شد که در همان روز به خلق این مجموعه ی ۲۱اثرطبیعت بیجان رنگین در تضاد تیرگی ها و چیدمان جذاب لکه رنگ ها در کنار هم پرداختم؛هیجان رنگینی که تا امروز حس و حالش تکرار نشد
شکست نور و شکل ها در پشت شیشه های اغشته به نور رنگین تلق ها، جنسیت قابل تحسین میوه و گل و میز...
تجربه ای از کشف توقف در یک روز را برای خلق تابلوهایم بوجود آورد
و بعدها فیلم ثبت شده ی چیدمان دوربین عکاسی زنیت چاپ شد ومورد تحسین و رضایت استاد قرارگرفت که همچنان عکس های چاپ شده ی باقی مانده برای خودم و تابلوهاجزیی از آثار من به حساب می آیند.

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد