واعظان مرگ

طراحی

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

بیانیه

در لحظه زیستن به چه معنـــــــــــاست؟ چه بحران هایی مانع در لحظه زیستن می شوند؟ و یا بقول نیچه: براستی، آن که به هنگام نمی زید، چگونه به هنگام تواند مرد؟ اینها پرسش هایی بودند که از خودم می پرسیدم و به دنبال قالب مناسبی بودم برای بیان این دل مشغولی. ۲-بخشی از این قالب با میــــراثی که از قرن نوزدهم در نقـــــــاطی از اروپا برایم بجا گذاشتـــــه بودند پی ریزی شد و آن میراث عکس هایی بود که از مرده ها می گرفتند،   اما نه فقط در تابوت، بلکه آن ها را روی صندلی مینشاندند، لباس های مجلسی بر تن شان می پوشاندند و بعد عکاسی شان می کردند. بطوری که انگار زنده اند و به صندلی لم داده اند و چُرت می زنند. مردم آن زمان معتقد بودند زندگیِ شان پس از مــــــــرگ در این عکس ها ادامه پیدا می کند. اما چیزی که در این عکس ها نظرم را جلب کرد، فلسفه و اعتقادات مردم آن زمان نبود،   بلکه معلق بودن فیگور ها  بین دو ساحت مرگ و خواب بود، که می توانست پرسش ها و بحران های مد نظر من را با کمک نشانه هایی که آن را با فیــــگورها همراه کردم مطرح و بیان کند. ۳-فیگور هایی که به تصویر کشیدم، برای من نه زشت هستند و نه زیبا، بلکه همان چیزی هســــتند که هستند. آن ها بنا بر موقعیت هایی که در آن قرار گرفتند ساخته شدند. من آن ها را عکــــاسی کردم و بعد، هستی هایی که در اطرافم پرسه می زدند را در کالبدشان احضار کردم. ۴- درباره واعظان مرگ، عنوان بخش کوچکی از کتاب “چنین گفت زرتشت” فردریش نیچه است. وی در این بخش، چند جبهه فکری را که در ظاهر باهم متضادند، یکی می پندارد و آنان را واعظــــان مرگ خطاب می کند. واعظان واقعیِ مرگ در مجموعه من پنهانند و فیگــــورهای من قربانیان آنانند، قربانیانی که ناخواسته وعظ مرگ می گویند

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر
اثر مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد