هذیان پیرامون

نقاشی

جمعه ۷ دی ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

بیانیه

نیروی تصاویر در تکرار، به طرز هولناکی قافیه را برای واقعیت تنگ می کند. سخن بر سر ملال از تکرار و بی معنایی تجربه نیست بلکه آنجاست که در پس اینهمه بازی تصاویر قدرتی ملون و مهیب نهفته است و ترسی که خود را در تکرار تصاویر بازتولید می کند. آدمی در این رویارویی چون کبکی نحیف، دانسته خود را به هذیانی خواهد سپرد که جز آن راهی برای عبور از این بن بست نخواهد داشت. در این رویارویی مکرر هیچ شناختی پدیدار نمی گردد بلکه تنها یادآوری و تذکری وهم آلود است که هر بار بیش از پیش آدمی را از دسترسی به خود خارج می کند. اینجا معنای نقطه صفر مرزی است!

هنرمندان نمایشگاه

آثار نمایشگاه

در حال بارگذاری تصاویر

مجله

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.

ویدئو

در حال بارگذاری تصاویر
مطلب مرتبط با نمایشگاه یافت نشد.
جهت استفاده از امکانات سایت ابتدا وارد شوید.
عضو گالری‌اینفو هستید؟ ورود به گالری اینفو
عضو گالری‌اینفو نیستید؟ ثبت نام در گالری اینفو
مشکلی به وجود آمده است اثر از آرشیو شما حذف شد اثر به آرشیو شما اضافه شد هنرمند از آرشیو شما حذف شد هنرمند به آرشیو شما اضافه شد گالری از آرشیو شما حذف شد گالری به آرشیو شما اضافه شد نمایشگاه از آرشیو شما حذف شد نمایشگاه به آرشیو شما اضافه شد